Odkrivamo preteklost mojega kraja

Ponedeljek, 19. 10. 2020

Tema: Črna smrt – kuga.

Naredi zapis v zvezek –  zapiši čas, vzroke in posledice te bolezni